Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
Katedra informatiky a výpočetní techniky

Specializace v Bc studiu

Poznámka:

Z důvodů zvýšené bezpečnosti v přístupu k osobním datům ve STAGu již není možné nechat si vygenerovat formulář pro vydání Osvědčení o splnění specializace. Pokud máte o Osvědčení zájem a jste přesvědčeni, že splňujete podmínky pro jeho vydání, kontaktujte paní Kalašovou na sekretariátě KIV.


Původně platný postup:

Na této stránce máte možnost zažádat o Osvědčení o splnění specializace v rámci vašeho bakalářského studia.

Po vyplnění níže uvedeného formuláře se vygeneruje žádost ve formátu PDF s předvyplněnými daty složení zkoušek nebo získání zápočtů z předmětů potřebných pro danou specializaci. Vytištěný a podepsaný dokument předejte administrátorovi specializace (na sekretariát KIV).

Formulář je otevřen v termínu: 29.8.2012 - 7.9.2012
Mimo tento čas není možné žádost podávat!
Zažádat o osvědčení

Přehled specializací